skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Acte necesare pentru obtinerea subventiei la gaze  naturale/energie electrica/combustibili solizi si/sau petrolieri sunt urmatoarele:

 1. Cerere si declarație pe propria raspundere ( Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)-care se ridica de catre solicitant de la sediul Directiei de Asistenta Sociala Curtea de Arges, cu sediul in Str.1 Decembrie 1918, Nr.2B, incepand cu data de 05.10.2022;
 2. Copii acte de identitate (B.I/C.I. pentru toti membrii majori ai familiei, certificat nastere pentru copiii minori), din care sa rezulte că acestia au domiciliul sau resedinta la adresa la care se solicita ajutorul pentru incalziea locuintei;
 3. Copii acte de stare civila: certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces;
 4. Copie hotarare judecatoreasca privind plasamentul, incredintarea, adoptia  copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor masuri de protectie pentru copii;
 5. Copie după contractul de vanzare-cumparare, contractul de închiriere, contract de comodat, contract de intretinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chirias, pentru imobilul la care se solicită ajutorul ;
 6. Factură de gaze recenta pentru persoana care solicita subventia la incalzirea cu gaze naturale;
 7. Factură de energie electrica recenta pentru persoana care solicita subventia la incalzirea cu energie electrica;
 8. Adeverintă de venit: adeverinta cu  salariul net realizat de catre solicitant in  luna anterioară depunerii cererii, iar pe documentul respectiv sa se precizeze daca persoana in cauza priveste sau nu tichete de masa, precizandu-se contravaloarea acestora.
 9. Cupoane: pensie (orice tip de pensie- pentru limita de varsta, pensie anticipata, pensie de invaliditate, pensie de urmas, indemnzatie de handicap gradul grav, accentuat, mediu, usor etc.), cupon indemnizatie de crestere si ingrijire copil, ajutor de şomaj, sau pentru orice alta prestaţie socială, din luna anterioara depunerii cererii;
 10. Adeverinţă de elev / student acolo unde este cazul;
 11. Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
 12. Adeverinta de la Asociatia de locatari din care să rezulte nominal,  persoanele care locuiesc  efectiv  la adresa  respectiva.

In cazul in care solicitantul (titularul ajutorului), inclusiv membrii majori ai familiei respective, detin in proprietate un autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de inmatriculare pentru evidentierea vechimii.

La completarea formularului, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul de cerere .

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (art.25 din Legea 226/16.09.2021);

Familiile si persoanele singure ale caror venituri sunt de pana la valoarea prevazuta la art.7, alin.2 din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil , beneficiaza lunar, inclusiv pe perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie in suma fixa, acordat in functie de sursele de furnizare a energiei utilizate, astfel :

 1. 30 lei/luna pentru consumul de energie electrica;
 2. 10 lei/luna pentru consumul de gaze naturale;
 3. 20 lei/luna pentru consumul de combustibili solizi si /sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acorda lunar, pe tot parcusul anului  si poate fi solicitat impreuna cu ajutorul pentru incalzirea locuintei sau separat, atunci cand sunt indeplinite conditiile de acordare.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile si persoanele singure depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala, o cerere si declaratie pe propria raspundere privind, dupa caz, componenta familiei si veniturile realizate de catre membrii acesteia.

Back To Top