skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

Acte necesare:

  • cerere si declaratie pe propria raspundere;
  • copii acte de identitate – CI/BI  pentru toti membrii majori ai familiei, certificate de nastere pentru toti membrii minori ai familiei;
  • copii livret de familie, certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces, hotarare de plasament;
  • adeverinta de elev/student;
  • adeverinta cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii / cupon de pensie / cupon de somaj.
Back To Top