skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

Cadrul legal:

Legea 61/22.09.1993 privind alocatia de stat pentru copii;

H.G. 1026/09.08.2006 privind normeler e aplicare a Legi 61/1993;

Titular al alocatiei de stat este unul dinte parintii copilului, in baza acordului acestora, iar beneficiar este copilul in varsta de pana la 18 ani;

CUANTUMUL ALOCATIEI DE STAT:

 Se acorda fiecarui copil, cetatean roman sau strain rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 631 lei (incepand cu 1 martie 2023), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 256 lei (incepand cu 1 martie 2023), pentru copilul care a depasit varsta de 2 ani, pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.

Stabilirea si plata drepturilor:

Cererea se completeaza si se depune de catre persoanele prevazute la art. 4 din Legea 61/ 1993, respectiv:
-unul dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti;
-parintele caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare;
-persoana careia i-a fost dat in plasament familial copilul;- asistentul maternal;
-persoana careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii.

Acte necesare:

1. Certificat naştere copil;

2. B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinti;

3. Certificat de casatorie sau livret de familie actualizat la Serviciul de Stare Civila;

4. Extras de cont care sa poarte stampila si semnatura bancii, in situatia in care solicitantul (parintele), doreste sa primeasca banii in cont;

– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Nota: La depunerea dosarului trebuie prezentate actele de identitate ale ambilor parinti si certificatul de nastere al copilului, in ORIGINAL;

Plata alocatiei de stat se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar in cazul i care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul , plata alocatiei de stat se face si pentru perioadele anterioare , dar nu mai mult de 12 luni.

Plata drepturilor pentru alocatia de stat se asigura de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Arges;

Back To Top