skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

MISIUNEA D.A.S. (Direcția de Asistenţă Socială)

Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune sociala.
Asigurarea activității de prevenire a situațiilor de risc și intervenție primara pentru persoanele singure și familiile aflate în dificultate din Municipiul Curtea de Argeș.

OBIECTIVE

Asigurarea sistemului de asistenta sociala respectand standardele generale in domeniu prin:
 • acordarea de prestatii sociale;
 • dezvoltarea de parteneriate si sustinerea furnizorilor de servicii sociale publice si private;
 • oferire de servicii de consiliere sociala, informare, mediere si monitorizare;
 • furnizarea de servicii sociale de calitate.

Serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.
Serviciile sociale pot fi clasificate in servicii sociale destinate copilului si/sau familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstinice, victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor cu diferite adictii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substante toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persone, persoanelor private de libertate, persoanelor sanctionate cu masura educativa sau pedeapsa neprivata de libertate aflate in supravegherea serviciilor de probatiune, persoanelor cu afectiuni psihice, persoanelor din comunitati izolate, somerilor de lunga durata, precum si servicii sociale de suport pentru apartinatorii beneficiarilor.

Copil și Familie

Copil și familie

PROTECTIA COPILULUI SI A FAMILIEI

Obiective:

 • Respectarea interesului superior al copilului in toate actiunile si deciziile care il privesc pe acesta;
 • Asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului;

Activități:

 • Prevenirea separarii copilului de familia sa;
 • Consiliere sociala;
 • Reevaluarea situatiei familiale pentru copiii carora li s-a instituit o masura de protectie speciala;
 • Obtinerea bursei “ Bani de liceu”;
 • Acordarea de ajutoare de urgenta;
 • Identificarea si moniotorizarea copiilor cu parintii in strainatate;
 • Identificarea situatiilor de violenta ;
 • Monitorizarea serviciilor acordate prin planuri de servicii;
Persoane și Familii Cu Venituri Mici

Persoane și familii cu venituri mici

ACORDAREA DE PRESTATII SOCIALE PERSOANELOR CU VENITURI MICI

 • Alocatii de sustinere a familiei ;
 • Ajutor social;
 • Subventii pentru incalzire;
 • Distribuirea ajutoarelor comunitare;
 • Munca in folosul comunitatii;
 • Locuinte sociale;
Persoane Vârstnice

Persoane vârstnice

PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE

Obiective:

 • Sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice aflate in situatie de risc social, imobilizate la pat ;
 • Consilierea si informarea persoanelor vulnerabile cu privire la drepturile lor si la serviciile de asistenta sociala existente in municipiu/judet;

Activități:

 • Evaluarea situatiei socio-economica a persoanei varstnice in vederea internarii in
  centre de asistenta sociala;
 • Reevaluarea situatiei persoanei internate si a familiei acesteia;
 • Sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu;
 • Consiliere sociala;
Persoane Cu Handicap

Persoane cu handicap

PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Obiective:

 • Asigurarea protectiei sociale pentru persoanele cu dizabilitate grava prin
  angajarea de asistent personal sau plata unei indemnizatii lunare;
 • Consiliere sociala;

Activități:

 • Incadrare a asistentilor personali si acordarea indemnizatiilor lunare;
 • Anchete sociale pentru incadrarea ca asistent personal;
 • Anchete sociale pentru obtinerea indemnizatiilor lunare;
 • Prelungirea CIM sau acordare indemnizatie;
 • Anchete sociale pentru scutirea de la plata tarifului de utilizare a retelei de
  drumuri natonale din Romania;
 • Incetarea drepturilor;
 • Monitorizarea activitatii asistentilor personali angajati;
Persoane Fara Adapost

Persoane fara adapost

PROTECTIA PERSOANELOR FARA ADAPOST

Activități:

 • Servicii de asistenta sociala;
 • Servicii de consiliere psihologica;
 • Servicii de consiliere profesionala;
 • Servicii de asistenta medicala;
Servicii Sociale

SERVICII SOCIALE AFLATE IN STRUCTURA SI SUBORDINEA D.A.S.

CENTRE SOCIALE:
Back To Top