skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

Cadrul legal:

OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara de crestere si ingrijire copil pana la 2 ani;

H.G. 52/2011  privind Normelermetodologice de aplicare a OUG 111/2010;

HG 571/2021 pentru modificarea si completarea OUG 11/2010;

OUG 164/2022 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010;

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

 • Cerere tip – Anexa 1;
 • Adeverinta eliberata de angajator (Anexa nr.2) pentru persoanele care au contract de munca;
 • Adeverinta eliberata de ALOFM pentru persoanele care au beneficiat de indemnizatie de somaj;
 • Adeverinta tip pentru persoanele care au fost eleve, studente;
 • Adeverinta de la locul de munca al sotiei cu perioada concediului de maternitate (daca lucreaza), in cazul in care sotul solicita concediu de crestere copil pana la 2 ani;
 • Cerere de suspendare contract de munca(copie);
 • Decizie de suspendare a contractului de munca;
 • Certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul;
 • Livretul de familie sau certificatul de casatorie;
 • Adeverinta privind stagiul de cotizare, eliberata de Casa Judeteana de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate);
 • Contractul de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state– original;
 • Extras de cont bancar pe numele beneficiarului, eliberata de unitatea bancara, semnata si stampilata, pentru optiunea de virare a banilor in cont banca;

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru P.F.A, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale;

 • Cerere tip –Cerere acordare indemnizatie sau stimulent;
 • Adeverinta eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care sa rezulte daca persoana solicitanta are dreptul la concediu de maternitate si perioada platita (sau dacă nu are dreptul, eliberarea unei negatii)
 • Adeverinta de suspendare a activitatii;
 • Copie de pe autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare, inregistrat la Registrul comertului;
 • Decizie de impunere a veniturilor realizate din activitati independente – Finantele publice;
 • Copie B.I/C.I titular;
 • Copie C.N copil;
 • Copie livret de familie sau certificat de casatorie;
 • Extras de cont;

Persoanele care solicita direct acordare stimulent de insertie in cazul in care acestea au contract de munca

 • Cerere tip – Anexa 1;
 • Adeverinta eliberata de angajator (Anexa nr.2) pentru persoanele care au contract de munca in care este completat stagiul complet de cotizare;
 • Declaratia tip a titularului;
 • Declaratie pe propria raspundere a sotiei din care sa reiasa ca nu indeplineste conditiile de acordare a indemnizatiei de crestere copl sau a stimulentului de insertie;
 • Cartea de identitate a ambilor parinti;
 • Certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul;
 • Livretul de familie sau certificatul de casatorie;

Persoanele care solicita direct acordare stimulent de insertie dupa ce au beneficiat de indemizatie de indemnizatie de crestere si ingrijire copil

 • Cerere tip – Anexa 1;
 • Adeverinta eliberata de angajator (Anexa nr.2) pentru persoanele care au contract de munca in care este completat stagiul complet de cotizare;
 • Document din care sa reiasa dovada reinceperii activitatii (Adeverinta eliberata de angajator, Contract de munca, decizia de incetare a suspendarii etc);
 • Declaratia tip a titularului;
 • Declaratie pe propria raspundere a sotiei din care sa reiasa ca nu indeplineste conditiile de acordare a indemnizatiei de crestere copl sau a stimulentului de insertie;
 • Cartea de identitate a ambilor parinti;
 • Certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul;
 • Livretul de familie sau certificatul de casatorie;

Atentie!

Adeverinta eliberata de angajator trebuie sa fie in original, sa aiba numar de inregistrare, antet, numar de telefon al angajatorului, sa fie completata corect , sa fie semnata de reprezentantul legal cu nume in clar si sa poarte semnatura acestuia, inclusiv stampina societatii. Adeverinta nu trebuie sa prezinte stersaturi, adaugiriori alte vicii de forma sau fond.Semnatura sa fie in oroginal.

Data de elibrarea a adeverintei cu stagiul de cotizare al solicitantului, tebuie sa fie anterioara depunerii dosarului;

Documentele de stare civila (carti de identitate parinti, certificat de nastere copil, certificat de casatorie etc.), trebie sa fie conforme cu originalul;

Pentru persoanele care trec dintr-un concediul in alt concediu (in cazul naserilor suprapuse);

Daca persoana in cauza, doreste sa primeasca indemnizatie pentru primul copil pana cand acesta implineste 2 ani (in situatia in care si celalat parinte indeolineste conditiile de acordare),  parintele care nu se afla in ICC, trebuie sa depna la AJPIS Arges o cerere sau o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca, desi indelineste conditiile dec acordare a CIC, nu doreste sa aplice.

Modificari privind acordarea stimulentului de insertie-Majorarea stimulentului de insertie (H.G 536/2021);

Guvernul a aprobat majorarea stimulentului de insertie, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă parintele revine in activitate pana la varsta de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap;

Parintii aflati în concediu pentru cresterea copiilor vor primi un stimulent de insertie majorat la 1.500 de lei, fata de 650 de lei cat este în prezent, daca revin in activitate inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni sau 1 an in cazul copilului cu handicap.

 Suma este acordata pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilitati.

Actul normativ mai prevede  mentinerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de insertie acordat pentru:

– persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului după implinirea de catre copil a varstei de 6 luni (1 an in cazul copilului cu handicap) oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilitati);

– persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (3 ani in cazul copilului cu dizabilitati) oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilitati).

Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai in urma unei solicitari.

La cererea de supliment ICC sunt necesare urmatoarele documente;

 • Cerere tip – Anexa 1;
 • Cartea de identitate a ambilor parinti;
 • Certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul;
 • Livretul de familie sau certificatul de casatorie;
 • Decizia de prelungire a suspendarii;

Anexa NR.1

Back To Top